Varnost informacij in omrežij temelji na "Information and Network Security" od Miguel Soriano /

Hlavní autor: Gleich, Dušan
Další autoři: Čučej, Žarko
Jazyk: Slovinština
Vydáno: V Praze : České vysoké učení technické, [2013?]
Vydání: 1. izd.
Témata:
Fyzický popis: 1 CD-ROM
Knihy
Uloženo v: