ČSN ISO 16363 (319621) A Systémy pro přenos dat a informací z kosmického prostoru - Audit a certifikace důvěryhodných digitálních úložišť = Space data and information transfer systems - Audit and certification of trustworthy digital repositories

Norma je platná

Korporativní autor: Česko. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Jazyk: Čeština
Vydáno: Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014
Témata:
Externí odkaz: on-line verzi normy v elektronickém formátu můžete získat v systému ČSN online ÚNMZ
záznam normy v UNMZ
náhled na serveru UNMZ
Fyzický popis: 56 s.
Normy
Uloženo v:

Normy lze objednat u pultu ve Studovně novin a časopisů (2.p.) a studovat se mohou pouze ve studovně.

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.