Popis jednotky: Název z titulní obrazovky, označení vyd. z tiráže
Nad názvem: Katedra mapování a kartografie fakulty stavební ČVUT v Praze, Kartografická společnost České republiky, Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum České republiky, Kartografie Praha, Geodézie On Line
"Sborník příspěvků 2. ročníku studentské konference Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ, ČVUT v Praze, Fakulta stavební 23. 10. 2012"
Médium: Požadavky na systém: Adobe Acrobat Reader
ISBN: 978-80-01-05131-3
Signatura: CDR-1295.260
Odkaz do Alephu: plné zobrazení exempláře