Návrh na parkovou úpravu prostoru mezi klášterem a Loučkou Je to návrh architekta ing. Josefa Aneise, jenž v polovici XVIII. století působil při stavbě "císařské" silnice z Brna přes Rajhrad do Vídně a Znojma. Bydlil v Rajhradě delší čas a v té době vypracoval řadu projektů pro různé stavby v Rajhradě. Uskutečněny byly jen některé. Projekt sadové a parkové úpravy okolí kláštera, vypracovaný v několika variantech, neuskutečnil se vůbec. Nebylo na to tehdy prostředků, všecky peníze pohltily války. Tento projekt Aneisův (pocházel patrně z Prahy z rodiny tamních Anýžů a vystudoval na pražské inženýrské škole) opírá se o projekt známé Květné zahrady v Kroměříži, kterou v druhé polovici XVII. stol. vybudoval olom. biskup Lichtenstein-Kastelkorn na bažině (také u kláštera byla tehdy rozsáhlá bažina směrem k Loučce), jakož i proslulý park ve Versailles u Paříže. Měl to býti veliký park francouzského stylu s jezírkem uprostřed. Zůstalo však jen při plánu ... Na plánu je možno spatřiti části valů, které tehdy ještě obklopovaly klášter a které měly býti odstraněny. Stalo se tak až později, v prvé čtvrtině XIX. stol. Na místě nynější Taferny spatřujeme na plánu ještě základy zbořeného velikého domu. To byly patrně již jen zbytky prastarého hradního sídla knížecího před vznikem kláštera, které byly rovněž odstraněny beze zbytku. Materiállu použito na stavby nové /

Hlavní autor: Anneis, Joseph
Jazyk: Němčina
Čeština
Vydáno: [Brno? : Joseph Anneis, mezi 1770 a 1776]
Témata:
Externí odkaz: Digitalizovaný dokument
Fyzický popis: 1 list : ručně kolorovaná kresba ; 50 x 71 cm
Grafika
Uloženo v:

Tento exemplář je možné studovat po předchozím objednání v badatelně Muzea Brněnska, Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě. (http://rajhrad.muzeumbrnenska.cz/)