ČSN 75 0124 (750124) N Vodní hospodářství - Terminologie vodních nádrží a zdrží = Water management - Terminology of reservoirs and weir basins

Norma je neplatná

Korporativní autor: Česko. Český normalizační institut
Jazyk: Čeština
Vydáno: Praha : Český normalizační institut, 2003
Témata:
Externí odkaz: on-line verzi normy v elektronickém formátu můžete získat v systému ČSN online ÚNMZ
záznam normy v UNMZ
náhled na serveru UNMZ
Fyzický popis: 28 s.
Normy
Uloženo v:

Normy lze objednat u pultu ve Studovně novin a časopisů (2.p.) a studovat se mohou pouze ve studovně.

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Stará (neplatná) verze normy
Nová (platná) verze normy