ČSN 75 0140 (750140) A Meliorace - Terminologie eroze, hydromeliorace a rekultivace půdy = Water management - Terminology of erosion, amelioration and recultivation

Norma je platná

Korporativní autor: Česko. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Jazyk: Čeština
Vydáno: Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016
Témata:
Externí odkaz: on-line verzi normy v elektronickém formátu můžete získat v systému ČSN online ÚNMZ
záznam normy v UNMZ
náhled na serveru UNMZ
Fyzický popis: 122 s.
Normy
Uloženo v:

Normy lze objednat u pultu ve Studovně novin a časopisů (2.p.) a studovat se mohou pouze ve studovně.

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Stará (neplatná) verze normy